Mūsu stāsts

RAVLAT ir uzkopšanas uzņēmums kopš 2007. gada. Pēc šo gadu pieredzes varam godīgi apgalvot, ka esam sava amata meistari. Mūs aizrauj sadarbība ar klientiem un esam priecīgi piedāvāt arvien jaunus, inovatīvus risinājumus arī uzkopšanas jautājumos.

Mūsu panākumu pamatā ir iedvesmoti un motivēti darbinieki. Sociālās atbildības mērķi ir vērsti uz sava personāla darba drošību un viņu apmācību un labklājību.


Vīzija

Uzņēmums, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti, ietaupot laiku un uzturot sakoptu vidi.

Misija

Mūsu biznesa modelis atbalsta šo vīziju, piedāvājot kvalitatīvus, inovatīvus uzkopšanas pakalpojumus gan  uzņēmumiem, gan privātpersonām.

Mērķi

Piedāvāt klientiem profesionālu komandu ar neaizstājamu pieredzi savā jomā.

Lietojot uzdevuma izpildei atbilstošus materiālus un līdzekļus, optimizēt darbu izmaksas. Maksimāli īsā laikā rast labāko un kvalitatīvāko risinājumu.

Vērtības

Motivēti darbinieki ar radošu pieeju un atbildības izjūtu;

Klientam sniegtā pakalpojuma kvalitāte, optimāla rezultāta sasniegšana;

Piegādātāju lojalitāte un reputācija.


Sociālās atbildības mērķi 


  • cilvēki (sociālā atbildība),
  • planēta (atbildība par apkārtējo vidi) un
  • peļņa (finansiālā atbildība).

Samazināt RAVLAT darbības ietekmi uz vidi, un garantēt, ka apkārtējās vides faktors sistemātiski tiek ņemts vērā, izvēloties produktus un pakalpojumus kompānijas darbības nodrošināšanai, un atbildīgi piedāvājot produktus un pakalpojumus klientiem.